Практикувай с нас 

Ниво на трудност: Нискo ❂
Oтворен клас за всички, като преподавателят адаптира нивото, според потенциала на групата.

Ниво на трудност: Средно ❂❂
Клас подходящ за напълно начинаещи, клас с терапевтична насоченост или за хора, които търсят по-лека форма на практикуване на асани.

Ниво трудност: Интензивно ❂❂❂
Клас, който не се препоръчва за на­чи­нае­щи. Виняса пос­ле­до­ва­тел­ност, преходи с повече пози за баланс, варианти на слънчев поздрав в по-динамичен ритъм или с повече повторяемост. Изисква се поз­на­ва­не­то и прак­ти­ку­ва­не­то на ди­ха­тел­ни техники, мудри, бандхи.