Практикувай с нас 

Ниво на трудност: Начално ○
Клас подходящ за напълно начинаещи.

Ниво на трудност: Ниско ❂
Клас подходящ за хора с нередовна практика, клас с терапевтична насоченост или за хора, които търсят по-лека форма на практикуване на асани.

Ниво на трудност: Средно ❂❂
Oтворен клас, като преподавателят надгражда, сложността на асаните и повтаряемостта на комплексите според потенциала на групата. Посочват се варианти на пози, така че да са достъпни за всеки според неговото ниво.

Ниво на трудност: Високо ❂❂❂
Клас, който не се препоръчва за начинаещи или хора без редовна практика и хора с травми. Виняса последователности, преходи с повече пози за баланс, варианти на слънчев поздрав в по-динамичен ритъм или с повече повторяемост. Изисква се познаването и практикуването на дихателни техники, мудри, бандхи.