Условия за ползване на сайта

Добре дошли! Като използвате уеб-сайта на YogaLab Вие се съгласявате на следните условия и правила.

 

Каква информация събираме

YogaLab не събира никаква уникална информация за Вас (като Вашето име, e-мейл адрес и др.) освен ако не предоставите съзнателно и изрично такава информация. YogaLab регистрира информация като време, тип браузър, език на браузера, и ІР адрес. Тази информация се използва за проверка на нашата база и за да предоставим по-добрo обслужване на нашите ползватели.

 

Декларация за поверителност

Ако все пак решите да предоставите информация за вас, YogaLab ще счете за своя първостепенна задача да опази по възможно най-сигурен начин поверителността на получената от Вас лична и бизнес информация. Ние знаем как огромното и вълнуващо разрастване на Интернет и всички видове услуги online предизвикват допълнителна, и то основателна тревога за потребителите по отношение на наличната информацията за тях и искаме да бъдете уверени, че във всяка от нашите Интернет дейности ние винаги имаме предвид този наш ангажимент.

Ние се ангажираме да защитаваме личните ви данни. Ние ще използваме информацията, която събираме за вас законно в съответствие със Закона за защита на личните данни. (GDPR)

 

С кого дели YogaLab информацията си

YogaLab може да предостави Вашата информация на рекламодатели, бизнес партньори, спонсори и други трети страни. Но ние разкриваме само обща информация за нашите ползватели и не предоставяме лични данни на никоя трета страна без Ваше съгласие. Например, ние може да разкрием колко често даден потребител посещава сайта на YogaLab, или кои ключови думи най-честно се използват с ключовата дума „софтуер“. Имайте предвид, че ние можe да разкрием ваши лични данни ако закона или властите ги изискват.

 

Кой да попитам ако имам допълнителни въпроси

Не се колебайте да ни потърсите по всяко време, ние ще отговорим на всичките Ви допълнителни въпроси. Нашият е-мейл адрес е #.

 

Без да ограничаваме предшестващото, YogaLab или нейните интернет доставчици няма при никакви обстоятелства да бъдат отговорни за забавяния или нарушения в предаването, причинени директно или индиректно от природни бедствия, сили, или причини вън от нашия контрол, липса на Интернет, повреда на компютърните съоръжения, повреда в телекомуникациите, повреда на друга апаратура, нарушение в електроподаването, стачки, работни спорове, бунтове, цивилни разбории, недотиг на материал или трудова сила, пожари, наводнения, бури, действия на трети лица, или загуба на или промяна на отопление, осветление, или климатизация.

Тези условия съставят цялото съглашение между страните по дадения въпрос и заменят всички предишни или временни споразумения, писмени или устни, отнасящи се до въпроса. Всякакви претенции относно клаузите на Условията за ползване ще бъдат приемани само ако са писмени и подписани от YogaLab.