Цени и абонаменти

от 1ви януари 2024г.

Цени за възрастниЦени за деца и учащи до 18г

  Въз­раст­ни Деца, уча­щи до 18г
Еди­ни­чен клас до 60 мин. 12 лв. 12 лв.
Еди­ни­чен клас над 60 мин. 14 лв. 13 лв.
Карта 4 класа 45 лв. 45 лв.
Карта 6 класа 67 лв. -
Карта 8 класа 85 лв. -
Инди­ви­дуа­лен клас до 2 участ­ника 45 лв. 45 лв.

 
Абонаментните карти са с валидност 40 дни и важат за всички класове от редовния график.

Срока на картите се удължава при следните случаи: официални, неработни дни и празници за страната, когато центъра е затворен за повече от 2 дни.

Срока на картите не се удължава при невъзможност от ваша страна да посещавате класовете.

Абонаментните карти могат да се ползват от двама картодържатели т.н. семейни карти. Единствено и само, когато картата е генерирана като такава още при закупуването ѝ!


Центъра работи с карти MultiSport и CoolFit.
Притежателите им ги предоставят за чекиране задължително преди началото на класа. Не се маркират при закъснение и ако класа вече е започнал!