Цени и абонаменти

в сила от 1ви август 2022

Цени за възрастниЦени за деца и учащи до 18г

Единичен клас

60 мин.


11 лв.

Единичен клас

над 60 мин.


12 лв.

Абонамент "Йога за деца" - 4 класа

валидност 40 дни


36 лв.

Инди­ви­дуа­лен
клас

до 2 участника


35 лв.

  Въз­раст­ни Деца, уча­щи до 18г
Еди­ни­чен клас 60 мин. 11 лв. 11 лв.
Еди­ни­чен клас над 60 мин. 13 лв. 12 лв.
Карта 4 класа 40 лв. 36 лв.
(йога за деца)
Карта 6 класа 57 лв. -
Карта 8 класа 72 лв. -
Инди­ви­дуа­лен клас до 2 участ­ника 40 лв. 35 лв.

 
* Абонаментните карти са с валидност 40 дни и важат за всички класове от редовния график.

Срока на картите не се удължава при невъзможност от ваша страна да посещавате класовете.

Срока на картите се удължава при следните случаи:
- официални, неработни дни и празници за страната, когато центъра е затворен за повече от 2 дни.
- когато преподавател отсъства за повече от седмица и за неговите класове не е осигурен заместник.

Абонаментните карти могат да се ползват от двама картодържатели т.н. семейни карти.


* Центъра работи с карти MultiSport и CoolFit.
Притежателите им ги предоставят за чекиране задължително преди започване на класа.


parallax background